MAKE DIRECTORY

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi na utworzenie nowego podkatalogu.

Dostępność: MyDOS, SpartaDOS, Real.DOS, BW-DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: XIO 42,#iocb,0,0,"Dn:filename.ext"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #42
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #$00
  sta icax1,x
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków (brak pod MyDOS-em i SpartaDOS X oznacza stację bieżącą)
 • fname - adres specyfikacji katalogu do utworzenia. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools