SysInfo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Sysinfo.png

Program autorstwa KMK prezentujący informacje o zasobach systemowych naszych Atari, zawierający kilka benchmarków, testów (np. na wadliwe GTIA) itp. Uruchomienie sekcji odnoszącej się do twardego dysku wymaga od sterownika dysku częściowej zgodności z KMK/JŻ IDE na poziomie komend SIO.

Spis treści

Historia

Zalążkiem późniejszego SysInfo był program w Atari BASIC-u (TEST6502.BAS) zawierający kilkubajtową wstawkę w kodzie maszynowym, która zwracała różny wynik w zależności od tego, czy w komputerze był procesor 6502 czy 65C02. W zależności od wyniku program w BASIC-u wyświetlał stosowną informację. Programik został nawet opublikowany w miesięczniku Komputer (w dziale "Mikroprogramy dla Atari XL/XE" prowadzonym przez Tomasza Mazura), mimo że był nieco bez sensu, gdyż 65C02 w ośmiobitowych Atari nie montowano. Jednak autorytatywne źródła twierdziły wówczas coś innego i (jak to czasem z autorytetami bywa) mało kto zdawał sobie sprawę, że się mylą.

TEST6502.BAS w pewnym momencie napisano od nowa w asemblerze (był to MAC/65). Wciąż zawierał oryginalną procedurę maszynową (ów załążkowy kawałek kodu znikł z SysInfo dopiero około roku 1997), lecz został rozbudowany o test pamięci oraz "działający w czasie rzeczywistym" wskaźnik szybkości CPU i parę podobnych drobiazgów. Program zmienił nazwę na XL-Test, a tryb wyświetlania na Graphics 8 - tryb, w którym SysInfo działa do tej pory.

Rozbudowa programu o kolejne testy spowodowała brak miejsca na wyświetlanie wyników: mimo użycia trybu graficznego (do wyświetlenia wskaźnika szybkości) program posługiwał się zwykłym fontem 8x8, co ograniczało pojemność ekranu do 960 znaków (40x24). Żeby to obejść, wymieniono font na węższy (matryca 5x8) i zaemulowano ekran tekstowy 64x24 (co daje 1536 znaków). Tym trybem tekstowym i tym fontem, po niewielkich poprawkach zarówno do kodu jak i do rysunku fontu, program posługuje się do tej pory. W tym samym mniej więcej czasie nazwa programu zmieniła się na obecną (SysInfo).

Od wersji 2.0 wygląd programu wzoruje się na programie o podobnym przeznaczeniu znajdującym się w pakiecie Norton Utilities dla MS-DOS. Wyodrębniono wtedy menu oraz oddzielne okna do prezentacji poszczególnych rodzajów wyników. Usunięto "wskaźnik szybkości" zastępując go trzema benchmarkami: operacji stałoprzecinkowych CPU, operacji zmiennoprzecinkowych FP oraz grafiki i tekstu. Dodano widoczną w tle grafikę.

Około roku 1997 kod źródłowy przeniesiono pod nowy asembler, MAE. Od tamtej pory program nie przechodził już fundamentalnych zmian, wszystko ograniczyło się do poprawek błędów, wewnętrznych optymalizacji oraz dodawania kolejnych testów, opcji do menu itd.

Grafika w tle

Pierwotnie był to plik GIF, 320x200/256, jeden z wielkiej liczby krążących po ludziach plików tego typu. Obrazek poddano redukcji kolorów w popularnym niegdyś programie dla PC pt. Graphics Workshop. SysInfo przechowuje go w pamięci w postaci skompresowanej i rozpakowuje, ilekroć zachodzi potrzeba wyczyszczenia tła.

Gdy pamięci konwencjonalnej jest mniej niż 48 KB (czyli gdy MEMTOP po włączeniu trybu graficznego ma wartość mniejszą niż $A000) obrazek jest niewidoczny, zastępuje go siateczka punktów.

Obsługa

Program obsługuje się klawiaturą: klawisze strzałek poruszają kursorem tekstowym, wybór zatwierdza się klawiszem Return, Esc zamyka bieżąco otwarte okienko. Wciśnięcie spacji w chwili, kiedy program czeka na instrukcje od użytkownika, powoduje zapis bieżącej zawartości ekranu na dysk (do pliku SIn.GR8, gdzie 'n' to liczba z zakresu od 1 do 9).

Download

Zobacz też

Personal tools