Turbo-816

From Atariki

Jump to: navigation, search

Amerykańskie rozszerzenie do Atari XL (w tym 1200XL) i XE oferowane w latach 1988-1990 przez DataQue Software, skonstruowane przez Chucka Steinmana. Komputer wyposażany był w procesor 65C816, sloty na pamięć liniową oraz złącze magistrali procesora zwane Turbo-816 Bus. W celu umożliwienia procesorowi pracy w trybie natywnym konieczna była też wymiana zawartości ROM-u komputera na Turbo-816 OS.

Wbrew nazwie rozszerzenie nie daje żadnego przyspieszenia pracy maszyny, całość taktowana była standardowym zegarem 1,79 MHz. Jedyny zysk jeśli idzie o moc obliczeniową był, podobnie jak w przypadku Sweet 16, do osiągnięcia przez programowanie w trybie natywnym 65C816 i (tu przewaga nad Sweet 16) wykorzystanie dodatkowej pamięci. Niewielkie zyski dawała też większa efektywność zaszytego w systemie pakietu matematycznego - nie zawdzięcza on tego jednak nowemu procesorowi, a raczej swojemu twórcy, Charlesowi Marslettowi. Jest to bowiem nic innego jak FASTCHIP.

Dodatkowa przestrzeń adresowa podzielona była na kilka części. Pierwsze 960 kB (od adresu $010000 do $0FFFFF) zajmował tzw. "explicit RAM". Mogło go być od 128 do 960 kB. Explicit RAM był podzielony na bloki po 32 kB, końcówkę każdego bloku zajmowała dodatkowo informacja o jego zawartości. Bloki te mogły być zajęte na RAM albo na oprogramowanie znajdujące się w modułach ROM.

Od adresu $100000 do $7FFFFF znajdowała się przetrzeń zwana "expanded RAM", przeznaczona na zwykłą pamięć RAM do wykorzystania przez programy, stronicowaną przez system co 256 bajtów. 6 MB od $A00000 do $FFFFFF przeznaczono na dedykowane urządzenia I/O, systemowe pamięci ROM itp. Pozostałe 2 MB nie były używane.

Dokumentacja wspomina o istnieniu kilku programów wykorzystujących dodatkową pamięć Turbo-816, miał to być m.in. arkusz kalkulacyjny Turbo-Calc, dwa kompilatory C Turbo-C8 i Turbo-C16, biblioteka zawierająca graficzny interfejs użytkownika Turbo-View, interpreter BASIC-a Turbo-BAS, edytor ekranowy Turbo-EDT, debugger Turbo-BUG, itp. Ich istnienia nie udało się na razie potwierdzić, z wszystkiego tego z całą pewnością istnieje tylko Turbo-816 OS oraz Turbo-Assembler/16.

Oferta DataQue wspominała również o następujących akcesoriach przeznaczonych dla Turbo-816: Turbo-816a, czyli wersja dla modeli 400 i 800; Turbo-SRAM - moduł pamięci statycznej o pojemności od 32 kB do 256 kB; Turbo-ROM - moduł pamięci stałej o pojemności od 32 kB do 256 kB; Turbo-DRAM - moduł pamięci dynamicznej o pojemności od 256 kB do 4 MB; Turbo-VID - moduł umożliwiający pracę w trybie 80-kolumnowym; Turbo-CAGE - prawdopodobnie obudowa pozwalająca na montaż kart rozszerzeń dla Turbo-816; Turbo-DISK - interfejs równoległej stacji dysków. Ich istnienia również nie można na razie z całą pewnością potwierdzić.

Turbo-816 nie zdobyło żadnej popularności i zdaje się, że występuje rzadziej nawet niż kompletne egzemplarze 1090.

Personal tools