AlfAssembler

From Atariki

(Przekierowano z Turbo-Assembler/16)
Jump to: navigation, search

Znany też jako ALFASM oraz jako Turbo-Assembler/16 - pod tą ostatnią nazwą występuje w komplecie oprogramowania do Turbo-816. Asembler przeznaczny do kompilowania programów napisanych dla 65C816, wydany w 1990 roku przez DataQue. Autorem jest Jeff Williams. Wersja podstawowa wymaga co najmniej 256k pamięci (w bankach), ale istnieje też nieco okrojona wersja działająca na maszynach z 64k.

AlfAssembler to sam kompilator, bez zintegrowanego edytora, pliki źrodłowe trzeba więc przygotowywać oddzielnie. Dokumentacja twierdzi, że nie ma ograniczeń długości pliku źrodłowego, istnieje natomiast ograniczenie co do liczby i wielkości etykiet: może być ich do 4096 po osiem znaków każda.

Program przyjmuje parametry w postaci linii komend pod SpartaDOS, pod pozostałymi DOS-ami (np. MyDOS-em) uruchomienie AlfAssemblera powoduje wyświetlenie pytania o ścieżkę do pliku źrodłowego, który ma być asemblowany. Ścieżka ta może mieć maksymalnie 40 znaków. Domyślną nazwą pliku wynikowego jest nazwa pliku źrodłowego z rozszerzeniem zmienionym na COM. Istnieje możliwość wygenerowania listingu asemblacji, na ekran albo do pliku na dysku (nazwa będzie miała rozszerzenie LST).

Składnia AlfAssemblera jest to coś pośredniego pomiędzy MAC/65 a MAE (niewykluczone zresztą, że autor później powstałego MAE się trochę inspirował). Unikatowe w stosunku do pozostałych asemblerów na Atari jest oddzielne adresowanie segmentów kodu i danych.

Dla binariów mających działać powyżej pierwszych 64k przewidziano tez nowy format pliku binarnego (COM) z ośmiobajtowym nagłówkiem. Pierwsze dwa dwa bajty to sygnatura $FBFB, a dalej idą 24-bitowe adresy kolejno początku i końca bloku w standardowej konwencji młodszy/starszy/najstarszy.

Download

Personal tools