AspeQt

From Atariki

Jump to: navigation, search

AspeQt to bezpłatny i otwarty (licencja GNU GPL 2) emulator szeregowych urządzeń peryferyjnych z wykorzystaniem połączenia SIO2PC w tym IO-Board i inne konwertery USB oparte na układach FTDI. W chwili obecnej program emuluje stacje dysków, magnetofon (tylko do odczytu) oraz drukarkę znakową. Działa w systemach Windows oraz pochodnych Unixa (BSD, Linux). Zbudowany jest w oparciu o bibliotekę Qt.

Bieżąca (od dłuższego czasu) wersja to 0.6.

Możliwości

  • Emulacja do 8 stacji dysków,
  • Obsługuje przyspieszoną transmisję SIO (do 6x i wg HS Index),
  • Obsługuje obrazy ATR (format SIO2PC), XFD oraz katalogi,
  • Eksplorator obrazów dla formatów Atari DOS 1.0 / DOS 2.0 / DOS 2.5 / MyDOS / SpartaDOS
  • Bezpośrednie wczytywanie plików wykonywalnych Atari
  • Emulacja drukarki znakowej
  • Odtwarzacz obrazów kaset

Znane błędy

  • W wersji 0.6 funkcja "Dysk -> Montowanie katalogu" (ang. "Disk -> Mount folder image") stosuje trik, który nie działa prawidłowo ze SpartaDOS X

Zobacz też

Personal tools