Graphics 0

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.0

Zerowy tryb w numeracji Atari OS (ANTIC $02). Tryb tekstowy, 40x24 znaki. Komputer standardowo uruchamia się w tym właśnie trybie. Do Graphics 0 może być zlogosowany tryb 8. Proporcje piksela oraz rejestry kolorów identyczne jak w przypadku tego ostatniego. Generator znaków zawiera definicje 128 znaków.

Na rysowanie znaków w tym trybie ma wpływ stan rejestru CHACTL ($D401) (cień CHACT ($2F3)).

Rejestry określające kolory:

W tym trybie zachodzą dosyć złożone zależności pomiędzy grafiką bitmapy a grafiką PMG - patrz Tryby monochromatyczne ANTIC-a.

Ekran w tym trybie zajmuje 40*24=960 ($3C0) bajtów. Każdy znak kodowany jest jednym bajtem.

Ciekawostki

W tym trybie przez programowe przełączanie trybów GTIA można uzyskać trzy tryby w linii.

Zobacz również

Personal tools