Kody statusowe Atari OS

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 15:31, 12 lut 2015
KMK (Dyskusja | wkład)
(Niepowodzenie)
← Previous diff
Aktualna wersja
KMK (Dyskusja | wkład)
(Niepowodzenie - 185)
Linia 161: Linia 161:
|- |-
| 184 ($b8) || -72 || [[CIO]] || WRONG ARCHITECTURE || Program napisany dla [[65C816]] próbowano uruchomić na [[6502]] lub odwrotnie. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.47. | 184 ($b8) || -72 || [[CIO]] || WRONG ARCHITECTURE || Program napisany dla [[65C816]] próbowano uruchomić na [[6502]] lub odwrotnie. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.47.
 +|-
 +| 185 ($b9) || -71 || [[CIO]] || BAD SYMLINK || [https://pl.wikipedia.org/wiki/Dowi%C4%85zanie_symboliczne Dowiązanie symboliczne] wskazuje niedozwolony obiekt (podkatalog lub inne dowiązanie). Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.49e.
|- |-
| 253 ($fd) || -3 || [[CIO]] || SYSTEM ERROR || [[DOS XE]]: nienaprawialny problem z systemem DOS XE. Na przykład: podjęto próbę skasowania pliku o uszkodzonej strukturze. Takiego pliku nie można skasować. | 253 ($fd) || -3 || [[CIO]] || SYSTEM ERROR || [[DOS XE]]: nienaprawialny problem z systemem DOS XE. Na przykład: podjęto próbę skasowania pliku o uszkodzonej strukturze. Takiego pliku nie można skasować.

Aktualna wersja

Powodzenie

Kod Opis
1 ($01) Operacja zakończona poprawnie.
3 ($03) Właśnie zakończona operacja odczytu pobrała ostatni bajt pliku, następny odczyt spowoduje wystąpienie błędu 136 (EOF, patrz niżej). Uwaga: nie wszystkie sterowniki urządzeń zwracają ten status, część sygnalizuje w tym przypadku $01. Są to: umieszczony w ROM-ie sterownik magnetofonu, oraz takie DOS-y jak SpartaDOS (wliczając w to SpartaDOS X do wersji 4.45 włącznie).

Niepowodzenie

Kod "dodatni" (tradycyjny) Kod "ujemny" Źródło błędu Nazwa Opis
128 ($80) -128 CIO i SIO BREAK KEY ABORT Podczas trwania operacji I/O wciśnięto klawisz Break, w wyniku czego została przerwana
129 ($81) -127 CIO IOCB ALREADY IN USE (OPEN) Nakazano otwarcie już otwartego kanału I/O
130 ($82) -126 CIO NON-EXISTENT DEVICE Urządzenie o podanym identyfikatorze nie istnieje
131 ($83) -125 CIO OPENED FOR WRITE ONLY Nakazano odczyt z pliku otwartego tylko do zapisu
132 ($84) -124 CIO INVALID COMMAND Parametry przekazane do znanej funkcji CIO są nieprawidłowe.
133 ($85) -123 CIO DEVICE OR FILE NOT OPEN Nakazano przeprowadzenie operacji I/O na nie otwartym kanale I/O
134 ($86) -122 CIO INVALID IOCB NUMBER Podany numer kanału IOCB jest niewłaściwy
135 ($87) -121 CIO OPENED FOR READ ONLY Nakazano zapis do pliku otwartego tylko do odczytu
136 ($88) -120 CIO END OF FILE W pliku nie ma więcej danych do odczytu
137 ($89) -119 CIO TRUNCATED RECORD W trybie odczytu rekordów ("tekstowym") próbowano odczytu rekordu o długości większej od dozwolonej; na ogół błąd ten występuje przy próbie odczytu pliku binarnego w trybie "tekstowym"
138 ($8a) -118 SIO DEVICE TIMEOUT (DOESN'T RESPOND) Urządzenie nie odpowiedziało na komendę komputera w czasie na to przewidzianym; na ogół oznacza to, że urządzenie nie istnieje, jest wadliwie podłączone bądź uszkodzone
139 ($8b) -117 SIO DEVICE NAK Urządzenie nie potrafi przeprowadzić nakazanej operacji (nie zna takiej komendy)
140 ($8c) -116 SIO SERIAL BUS INPUT FRAMING ERROR Transmisja szeregowa pomiędzy komputerem a urządzeniem została zakłócona. Oznacza to na ogół wadliwe połączenie (nie kontaktujący wtyk, przełamany przewód, przewód przebiegający obok silnego pola elektromagnetycznego itd.) lub uszkodzenie urządzenia bądź komputera
141 ($8d) -115 CIO CURSOR OUT-OF-RANGE Koordynaty dla nakazanej operacji graficznej znajdują się poza ekranem
142 ($8e) -114 SIO SERIAL BUS DATA FRAME OVERRUN ERROR Komputer nie zdążył odebrać danych przesłanych przez urządzenie i zostały one zamazane przez dane nadesłane następnie. Jest to bardzo rzadko występujący błąd, na ogół oznacza spowodowane przez program użytkownika przeciążenie przerwań albo zbyt dużą szybkość transmisji zaprogramowaną na układzie POKEY.
143 ($8f) -113 SIO SERIAL BUS DATA FRAME CHECKSUM ERROR Suma kontrolna SIO przesłanego bloku danych obliczona przez komputer nie zgadza się z tą przesłaną przez urządzenie; zmora posiadaczy magnetofonów
144 ($90) -112 SIO DEVICE DONE ERROR Przy odczycie błąd ten oznacza wadliwy sektor na dyskietce; przy zapisie oznacza, że natrafiono na wadliwy sektor albo dyskietka jest fizycznie zabezpieczona przed zapisem
145 ($91) -111 CIO BAD SCREEN MODE Instrukcja graficzna nie może być wykonana w aktualnie wykorzystywanym trybie pracy ekranu.
146 ($92) -110 CIO FUNCTION NOT SUPPORTED BY HANDLER Nakazana funkcja nie jest zaimplementowana w programie obsługi podanego urządzenia (np. odczyt z drukarki)
147 ($93) -109 CIO INSUFFICIENT MEMORY FOR SCREEN MODE Nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, żeby zrealizować żądany tryb graficzny. Błąd ten występuje na ogół przy próbie zmiany trybu graficznego na taki, który zajmuje więcej pamięci, przez co wektor MEMTOP zyskałby niższą wartość niż wektor APPMHI.
148 ($94) -108 CIO UNRECOGNIZED DISKETTE FORMAT SpartaDOS X: DOS nie jest w stanie czytać ani zapisywac plików na dyskietce, bo nie rozpoznaje formatu, w jakim jest zapisana.
149 ($95) -107  ?  ?  ?
150 ($96) -106 CIO PATH NOT FOUND Podany w ścieżce dostępu katalog nie istnieje
PORT ALREADY IN USE Podjęto próbę otwarcia jako pliku portu RS-232-C, który już jest przypisany do innego, bieżąco otwartego pliku. Jeden port RS-232-C nie może być równocześnie używany przez więcej niż jeden otwarty plik (850).
151 ($97) -105 CIO FILE EXISTS Nakazano zapis pliku zabezpieczonego przed zapisem, zmianę nazwy pliku na już istniejącą w katalogu, albo próbowano zastąpić plik katalogiem lub katalog plikiem.
NOT OPEN FOR CONCURRENT I/O Podjęto próbę aktywowania trybu współbieżnego portu RS-232-C, podczas gdy port ten nie został był otwarty do pracy w trybie współbieżnym (850).
152 ($98) -104 CIO NOT BINARY FILE Nie można uruchomić pliku, ponieważ nie jest to plik binarny.
INVALID BUFFER Parametry bufora danych dla portu RS-232-C zdefiniowane przez użytkownika do pracy w trybie współbieżnym są niemożliwe do zaakceptowania (850).
153 ($99) -103 CIO ILLEGAL IN CONCURRENT MODE Pojęto próbę wykonania dowolnej operacji I/O na porcie RS-232-C, podczas gdy inny port RS-232-C jest otwarty w trybie współbieżnym. W tym trybie można wykonywać tylko komendy INPUT, PRINT, GET, PUT, STATUS oraz CLOSE dla portu otwartego w trybie współbieżnym, pozostałe porty RS-232-C są niedostępne (850).
154 ($9a) -102 CIO SYMBOL NOT DEFINED DOS nie może załadować pliku binarnego, ponieważ wymagany przezeń symbol nie został zdefiniowany.
CONCURRENT I/O NOT ACTIVE Port RS-232-C musi zostać przełączony w tryb współbieżny dla prawidłowego wykonania operacji INPUT oraz GET (850).
155 ($9b) -101 SIO DEVICE BUSY Nakazana operacja nie może zostać zrealizowana, bo wskazane urządzenie jest (już) zajęte.
156 ($9c) -100 SIO INCOMPLETE EXECUTION Podczas odczytu handlera z nowego urządzenia (zob. SIO) wystąpił niespodziewany koniec pliku.
CIO BAD PARAMETER SpartaDOS X: parametry wywołania są nieprawidłowe.
157 ($9d) -99 SIO HANDLER TOO LONG Podczas odczytu handlera z nowego urządzenia (zob. SIO) skończyła się wolna pamięć.
158 ($9e) -98 CIO OUT OF MEMORY Nie ma więcej miejsca dla programów.
159 ($9f) -97  ?  ?  ?
160 ($a0) -96 CIO DISK DRIVE # ERROR Podany został niedozwolony numer stacji dysków. Zakres dopuszczalnych numerów jest zależny od DOS-u - system operacyjny zezwala na użycie numerów od 1 do 9.
161 ($a1) -95 CIO TOO MANY OPEN DISK FILES Urządzenie nie jest w stanie obsłużyć więcej plików otwartych jednocześnie
162 ($a2) -94 CIO DISK FULL Na dyskietce nie ma więcej miejsca
163 ($a3) -93 CIO FATAL DISK I/O ERROR Nie można stosować znaków '?' lub '*' przy zakładaniu plików lub podkatalogów
164 ($a4) -92 CIO INTERNAL FILE # MISMATCH Odczytany sektor dyskietki należy do innego pliku niż aktualnie używany. Wystąpienie tego błędu w instrukcji POINT oznacza, że został podany błędny numer sektora. W innych przypadkach sygnalizuje to zakłócenie ciągłości plików na dyskietce AtariDOS. Należy wtedy dokonać weryfikacji dyskietki, np. przy pomocy programu DISKFIX (dla DOS 2.5).
165 ($a5) -91 CIO FILE NAME ERROR Podana nazwa pliku zawiera niedozwolony znak
166 ($a6) -90 CIO POINT DATA LENGTH ERROR Argument wykracza poza dopuszczalny zakres wartości, np. nakazano odczyt danych poza końcem pliku otwartego do odczytu.
167 ($a7) -89 CIO FILE LOCKED AtariDOS: Pliku nie można skasować, bo jest zabezpieczony (ma ustawiony bit PROTECTED).
DIRECTORY NOT EMPTY SpartaDOS: katalogu nie można skasować, bo nie jest pusty.
168 ($a8) -88 CIO COMMAND INVALID FOR DISK W instrukcji XIO został użyty niedozowolony kod rozkazu. Błąd ten występuje przy korzystaniu z urządzeń nie stanowiących części komputera: magnetofonu, stacji dysków, drukarki itp. Inne urządzenia sygnalizują błąd 132.
169 ($a9) -87 CIO DIRECTORY FULL (64 FILES) Nie można zapisać na dyskietce nowego pliku, gdyż przekroczona zostałaby dopuszczalna ich liczba
170 ($aa) -86 CIO FILE NOT FOUND Urządzenie nie może otworzyć pliku, bo plik o podanej nazwie nie istnieje.
171 ($ab) -85 CIO POINT INVALID Błąd wykonania instrukcji POINT spowodowany niewłaściwymi parmetrami. Zły numer sektora lub bajtu albo plik nie został otwarty.
172 ($ac) -84 CIO BAD VTOC Odczytywana dyskietka ma uszkodzony sektor zawierający mapę dyskietki. Najczęściej błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
173 ($ad) -83 CIO BAD FORMAT Odczytywana dyskietka ma uszkodzony sektor lub nie jest sformatowana. Często błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
174 ($ae) -82 CIO DUPLICATE FILENAME Użyto nazwy pliku już istniejącego na dyskietce podczas zmiany nazwy pliku, a czasem także w innych operacjach (zależnie do DOS-u).
175 ($af) -81 CIO BAD LOAD FILE Przy pomocy funkcji LOAD podjęto próbę odczytu pliku, który nie jest plikiem binarnym zapisanym w formacie DOS-u.
DIRECTORY NOT EMPTY MyDOS: Nastąpiła próba usunięcia niepustego katalogu.
176 ($b0) -80 CIO ACCESS DENIED Niemożliwe jest odczytanie dyskietki (zabroniony dostęp). Zwykle błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
SIO W SpartaDOS X 4.31: wykonanie żądanej funkcji systemowej jest niemożliwe z powodu niespełnienia przez program wymaganych warunków (np. wcześniejszego wywołania funkcji inicjującej).
DATA ADDRESS MARK NOT FOUND Kontroler msc: uszkodzenie nośnika.
177 ($b1) -79 CIO BAD DISK Odczytywana dyskietka ma uszkodzony sektor lub nie jest sformatowana (wadliwa dyskietka). Często błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
SIO TRACK 0 NOT FOUND Kontroler msc: uszkodzenie napędu.
178 ($b2) -78 CIO DATA NOT AVAILABLE Żądane dane nie są w danej chwili dostępne. Nie jest to błąd, lecz informacja dla programu mówiąca nie, że danych nie ma wcale, ale nie można ich dostarczyć w tym konkretnie momencie (np. użytkownik nie nacisnął żadnego klawisza) i należy spróbować ponownie za jakiś czas.
SIO ABORTED COMMAND Kontroler msc: przerwano wykonywanie zadanego polecenia.
179 ($b3) -77 CIO MEMORY CONFLICT Nastąpiła próba zapisu w niedozwolonym obszarze pamięci. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.31 i wyższych, gdzie sygnalizuje próbę załadowania programu do pamięci już zajętej, np. przez bibliotekę SDX lub sterowniki. Wystąpienie błędu może oznaczać konieczność załadowania programu za pomocą X.COM lub obniżenia MEMLO.
SIO MEDIA CHANGE REQUESTED Kontroler msc: żądanie wymiany nośnika.
180 ($b4) -76 CIO NOT BINARY FILE MyDOS: Wczytywany plik nie jest plikiem binarnym.
SIO ID NOT FOUND Kontroler msc: uszkodzenie nośnika.
181 ($b5) -75 CIO FILESYSTEM CORRUPT DOS nie może wykonać żądanej operacji, bo struktura plików na dysku jest uszkodzona. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.31.
INVALID ADDRESS RANGE FOR LOADING BINARY FILE MyDOS
SIO MEDIA CHANGE Kontroler msc: wymiana nośnika.
182 ($b6) -74 CIO PATH TOO LONG Wielkość ścieżki dostępu przekracza dopuszczalną wartość (dla SpartaDOS X: 64 znaki).
SIO UNCORRECTABLE DATA ERROR Kontroler msc: błąd transmisji danych.
183 ($b7) -73 CIO ENVIRONMENT FULL Skończyła się pamięć przeznaczona na zmienne środowiskowe.
SIO BAD BLOCK DETECTED Kontroler msc: uszkodzenie nośnika.
184 ($b8) -72 CIO WRONG ARCHITECTURE Program napisany dla 65C816 próbowano uruchomić na 6502 lub odwrotnie. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.47.
185 ($b9) -71 CIO BAD SYMLINK Dowiązanie symboliczne wskazuje niedozwolony obiekt (podkatalog lub inne dowiązanie). Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.49e.
253 ($fd) -3 CIO SYSTEM ERROR DOS XE: nienaprawialny problem z systemem DOS XE. Na przykład: podjęto próbę skasowania pliku o uszkodzonej strukturze. Takiego pliku nie można skasować.
 ? BOOT ERROR Wstępny odczyt z kasety lub dyskietki ma nieprawidłowy przebieg. W przypadku użycia stacji dysków oznacza brak dyskietki, niezamkniętą stację dysków albo brak na dyskietce DOS-u lub samouruchamiającego się programu. Przy korzystaniu z magnetofonu sygnalizuje nieprawidłowe ustawienie taśmy, brak kasety lub niewciśnięcie klawisza PLAY.

Bibliografia

  • Atari Home Computer System Technical Reference Notes - Operating System User's Manual, s. 181
Personal tools