MMU

From Atariki

Revision as of 21:42, 5 gru 2013; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Inaczej (skrót od) Memory Management Unit, układ zarządzający dostępem do pamięci w danym typie komputera. W Atari układ ten jest dedykowany konkretnym seriom.

Spis treści

Atari 8-bit

MMU umożliwia dostęp do rejestrów ANTIC-a, GTIA, POKEY-a oraz PIA. Dodatkowo w serii XL/XE pozwala na wybór ROM-u: OS, BASIC, SELF TEST oraz steruje diodami LED w modelu 1200XL. Użytkownik nie może bezpośrednio operować na MMU. Może natomiast wybrać odpowiedni ROM lub bank pamięci za pomocą odpowiedniego wpisu do rejestru PORTB.

Numery katalogowe

  • C060609, MMU od 1200XL i 1450XLD
  • C061618, MMU od 800XL oraz XE (wersje HAL i PAL)
  • C025953, tzw. "małe MMU" od 130XE
  • C101686, MMU od XEGS

Pracowano tez nad wersją CMOS dla 1400XL i 1450XLD, oznaczoną numerem C061618A.[1]

Atari ST/TT/Falcon

Układ, w serii STE połączony razem z GLUE.

Ciekawostki

  • w serii XL/XE wszelkie przeróbki pamięci wymagają wymiany bądź przeprogramowania MMU
  • w celu wymiany ROMu w ATARI XEGS na standardowy potrzebna jest też wymiana MMU.

Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools