Graphics 13

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.13

Tryb tekstowy (ANTIC $05), podobny do trybu 12, lecz o dwukrotnie mniejszej rozdzielczości pionowej (40x12 znaków). Charakteryzuje się proporcjami piksela 2x2 (jak w Graphics 7) oraz możliwością użycia piątego koloru (znak w inverse video). Dodatkową zaletą jest dwukrotnie mniejsza zajętość pamięci ekranu. Generator znaków zawiera definicje 128 znaków. Na rysowanie znaków w tym trybie ma wpływ stan rejestru CHACTL ($D401) (cień CHACT ($2F3)).

Oto wartości pikseli i odpowiadające im rejestry kolorów:

Ekran w tyb trybie zajmuje 40*12=480 ($1E0) bajtów. Każdy znak kodowany jest jednym bajtem. Okno tekstowe zajmuje 40*4=160 ($A0) bajtów i zrealizowane jest w Graphics 0.

Personal tools