ATASCII

From Atariki

Revision as of 20:37, 5 maj 2020; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Zmodyfikowany przez Atari zestaw znaków ASCII (Atari ASCII). Zawiera tylko 128 znaków, pozostałe znaki (od 128 do 255) to negatywy odpowiadających im znakom z zakresu 0-127.

Zestaw podstawowy CHARSET1 znajdujący się w obszarze $E000-$E3FF pamięci ROM:

Grafika:Atascii.gif

Oraz międzynarodowy CHARSET2 znajdujący się w obszarze $CC00-$CFFF pamięci ROM:

Grafika:Atascii-int.gif

W niektórych wersjach komputerów Atari zestaw międzynarodowy był modyfikowany, n.p.:

Grafika:Atascii-ara.gif

Grafika:Atascii-pl.gif

Inne

Istnieje możliwość łatwego zastąpienia w programach standardowych zestawów znaków zapisanych w ROMie komputera własnymi, bez ingerencji w elektronikę komputera. Można to zrobić nawet z poziomu BASIC-a. Ze względu na konstrukcję układu ANTIC zestawy znaków ładujemy na ogół na granicy 1 kilobajta (dla Graphics 0, ANTIC 3, Graphics 12, Graphics 13) lub 512 bajtów (pozostałe tryby znakowe). Patrz CHBASE.

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools