Atari OS

From Atariki

Revision as of 10:00, 21 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
System operacyjny, w który wyposażane były ośmiobitowe komputery Atari. W komputerach 400 i 800 zajmował 10k i znajdował się w obszarze $D800-$FFFF. Znane są dwie wersje tego systemu, rev. A (starsza) oraz nieco poprawiona rev. B.

Autorzy:

  • rev. A: D. Crane, A. Miller, L. Kaplan, R. Whitehead
  • rev. B: M. Mahar, R.S. Scheiman

Komputery XL i XE wyposażono w znacznie ulepszony system operacyjny, znany jako XL OS.

Na system operacyjny składają się następujące elementy:

W XL OS dodano program testujący (SELF TEST) oraz procedury obsługi tzw. nowych urządzeń.

Personal tools