FNT

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku czcionki rastrowej.

Zawiera definicje znaków czcionki w postaci wymaganej do bezpośredniego wyświetlenia przez maszynę (jest to format "zależny od urządzenia") czyli tzw. generator znaków.

Każdy znak zdefiniowany jest za pomocą 8 następujących po sobie bajtów i definiuje kolejne linie znaku (licząc od góry). Znaki w zestawie uporządkowane są według kodów ekranowych, a nie wg kodów ATASCII.

Sposób interpretacji piksela zależy od trybu znakowego, w którym font zostanie użyty.

Plik FNT zazwyczaj zawiera definicję 128 znaków i liczy sobie 1024 bajty (128 znaków po 8 bajtów).

Spotykane są pliki FNT zawierające dane czcionki opakowane w binarny nagłówek DOSu - plik zawiera wtedy 1030 bajtów (1024 bajty czcionki + 6 bajtów nagłówka).

FNT file format
---------------

offset     type  desc
------     ----  ----
$0000-$03FF  BYTE  data

Zobacz też

SXS

Personal tools