SXS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku czcionki rastrowej.

Zawiera definicje znaków czcionki o rozmiarze 16x16 pikseli (tryby 0 OS, 3 ANTIC, 1 OS i 2 OS), lub 8x16 (tryby 12 OS i 13 OS).

Pod względem struktury plik jest identyczny z plikiem czcionki w formacie FNT i zawiera definicje 128 znaków o standardowym rozmiarze.

Znaki te składają się na poszczególne ćwiartki "dużego" znaku i są w generatorze znaków logicznie ułożone w następującej kolejności:

offset
$000..$007: definicja lewej górnej ćwiartki znaku 0
$008..$00f: definicja prawej górnej ćwiartki znaku 0
$010..$017: definicja lewej dolnej ćwiartki znaku 0
$018..$01f: definicja prawej dolnej ćwiartki znaku 0
$020..$027: definicja lewej górnej ćwiartki znaku 1
..
$3f8..$3ff: definicja prawej dolnej ćwiartki znaku 31

W pojedynczym pliku mieszczą się zatem 32 definicje "dużych" znaków.

Wyświetlenie "dużego" znaku na ekranie pociąga za sobą umieszczenie 4 znaków standardowych w pamięci ekranu w następujący sposób (w konkretnych komórkach pamięci ekranu znajdują się kody standardowych znaków):

          11 11 33
  01 23 45 67 89 01 23 89 kolumna
  +--+--+--+--+--+--+--..--+
 0 |01| | | | | |   |
 1 |23| | | | | |   |
  +--+--+--+--+--+--+--..--+
 2 | |45| |89| | |   |
 3 | |67| |AB| | |   |
  +--+--+--+--+--+--+--..--+
 4 | | | | | | |   |
  :  :  :  :  :  :  :  ::  :
21 | | | | | | |   |
  +--+--+--+--+--+--+--..--+
22 | | | | | | |   |
23 | | | | | | |   |
  +--+--+--+--+--+--+--..--+
wiersz

Znaki w tym formacie można edytować za pomocą programu X16 dołączonego do magazynu Serious Magazine #4.

Personal tools