Generator znaków

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 17:19, 14 sie 2023
Mono (Dyskusja | wkład)
(lit.)
← Previous diff
Aktualna wersja
Mono (Dyskusja | wkład)
(szerokosci)
Linia 50: Linia 50:
bajt linia bajt linia
-3. W trybach [[Graphics 12|12]] i [[Graphics 13|13]] OS para bitów odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku.+3. W trybach [[Graphics 12|12]] i [[Graphics 13|13]] OS para bitów odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku, który jest jednak dwukrotnie szerszy.
- 76 54 32 10 para bitów 0 1 2 3 piksel+ 76 54 32 10 para bitów 0 1 2 3 piksel
- 0 .. .. .. .. 0 0 0 0 0 + 0 .. .. .. .. 0 00 00 00 00
- 1 .. .o o. .. 1 0 1 2 0 + 1 .. .o o. .. 1 00 11 22 00
- 2 .. oo oo .. 2 0 3 3 0 + 2 .. oo oo .. 2 00 33 33 00
- 3 .o o. .o o. 3 1 2 1 2 + 3 .o o. .o o. 3 11 22 11 22
- 4 .o o. .o o. 4 1 2 1 2 + 4 .o o. .o o. 4 11 22 11 22
- 5 .o oo oo o. 5 1 3 3 2 + 5 .o oo oo o. 5 11 33 33 22
- 6 .o o. .o o. 6 1 2 1 2 + 6 .o o. .o o. 6 11 22 11 22
- 7 .. .. .. .. 7 0 0 0 0 + 7 .. .. .. .. 7 00 00 00 00
bajt linia bajt linia
-4. Po włączeniu trybu GTIA w [[Rejestry GTIA#GTIACTL|rejestrze GTIACTL]] (dane obrazu interpretowane są wtedy analogicznie, jak w trybach graficznych [[Graphics 9|9]], [[Graphics 10|10]] i [[Graphics 11|11]] OS) nibble odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku.+4. Po włączeniu trybu GTIA w [[Rejestry GTIA#GTIACTL|rejestrze GTIACTL]] (dane obrazu interpretowane są wtedy analogicznie, jak w trybach graficznych [[Graphics 9|9]], [[Graphics 10|10]] i [[Graphics 11|11]] OS) nibble odpowiada pojedynczemu pikselowi który jest tym razem czterokrotnie szerszy.
- 7654 3210 nibble 0 1 piksel+ 7654 3210 nibble 0 1 piksel
- 0 .... .... 0 0 0 + 0 .... .... 0 0000 0000
- 1 ...o o... 1 1 8 + 1 ...o o... 1 1111 8888
- 2 ..oo oo.. 2 3 C + 2 ..oo oo.. 2 3333 CCCC
- 3 .oo. .oo. 3 6 6 + 3 .oo. .oo. 3 6666 6666
- 4 .oo. .oo. 4 6 6 + 4 .oo. .oo. 4 6666 6666
- 5 .ooo ooo. 5 7 E + 5 .ooo ooo. 5 7777 EEEE
- 6 .oo. .oo. 6 6 6 + 6 .oo. .oo. 6 6666 6666
- 7 .... .... 7 0 0 + 7 .... .... 7 0000 0000
bajt linia bajt linia

Aktualna wersja

Zestaw definicji czcionek wyświetlanych przez ANTIC w trybach znakowych.

Każdy znak zdefiniowany jest za pomocą 8 następujących po sobie bajtów i definiuje kolejne linie znaku (licząc od góry). Znaki w zestawie uporządkowane są według kodów ekranowych, a nie wg kodów ATASCII.

Sposób interpretacji piksela zależy od trybu znakowego, w którym font zostanie użyty (liczby hex 0..F oznaczają indeks koloru piksela).

1. W trybach 0, 1 i 2 OS pojedynczy bit odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku.

  7 6 5 4 3 2 1 0 bit     0 1 2 3 4 5 6 7 piksel
 0 . . . . . . . .     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 1 . . . o o . . .     1 0 0 0 1 1 0 0 0  
 2 . . o o o o . .     2 0 0 1 1 1 1 0 0  
 3 . o o . . o o .     3 0 1 1 0 0 1 1 0  
 4 . o o . . o o .     4 0 1 1 0 0 1 1 0  
 5 . o o o o o o .     5 0 1 1 1 1 1 1 0  
 6 . o o . . o o .     6 0 1 1 0 0 1 1 0  
 7 . . . . . . . .     7 0 0 0 0 0 0 0 0  
bajt            linia

2. W trybie 3 ANTIC-a pojedynczy bit, analogicznie jak dla trybów 0, 1 i 2 OS, odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku, ale jako że wiersz w tym trybie zajmuje 10 linii skanningowych, a definicja znaku ciągle składa się z 8 bajtów, to ANTIC generując wiersz dostawia dodatkowo 2 puste linie:

 • dla znaków $00-$5F na dole wiersza
  7 6 5 4 3 2 1 0 bit     0 1 2 3 4 5 6 7 piksel
 0 . . . . . . . .     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 1 . . . o o . . .     1 0 0 0 1 1 0 0 0  
 2 . . o o o o . .     2 0 0 1 1 1 1 0 0  
 3 . o o . . o o .     3 0 1 1 0 0 1 1 0  
 4 . o o . . o o .     4 0 1 1 0 0 1 1 0  
 5 . o o o o o o .     5 0 1 1 1 1 1 1 0  
 6 . o o . . o o .     6 0 1 1 0 0 1 1 0  
 7 . . . . . . . .     7 0 0 0 0 0 0 0 0
               8 0 0 0 0 0 0 0 0
               9 0 0 0 0 0 0 0 0  
bajt            linia
 • dla znaków $60-$7F na górze wiersza, przy czym znak rysowany jest od drugiego bajtu definicji, a na dole dostawiane są linie według bajtów 0 i 1
  7 6 5 4 3 2 1 0 bit     0 1 2 3 4 5 6 7 piksel
               0 0 0 0 0 0 0 0 0  
               1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 2 . o o . . o o .     2 0 1 1 0 0 1 1 0  
 3 . o o . . o o .     3 0 1 1 0 0 1 1 0  
 4 . o o . . o o .     4 0 1 1 0 0 1 1 0  
 5 . o o . . o o .     5 0 1 1 0 0 1 1 0  
 6 . o o . . o o .     6 0 1 1 0 0 1 1 0  
 7 . . o o o o o .     7 0 0 1 1 1 1 1 0
 0 . . . . o o . .     8 0 0 0 0 1 1 0 0  
 1 . o o o o . . .     9 0 1 1 1 1 0 0 0  
bajt            linia

3. W trybach 12 i 13 OS para bitów odpowiada pojedynczemu pikselowi znaku, który jest jednak dwukrotnie szerszy.

  76 54 32 10 para bitów    0 1 2 3 piksel
 0 .. .. .. ..       0 00 00 00 00
 1 .. .o o. ..       1 00 11 22 00
 2 .. oo oo ..       2 00 33 33 00
 3 .o o. .o o.       3 11 22 11 22
 4 .o o. .o o.       4 11 22 11 22
 5 .o oo oo o.       5 11 33 33 22
 6 .o o. .o o.       6 11 22 11 22
 7 .. .. .. ..       7 00 00 00 00
bajt            linia            

4. Po włączeniu trybu GTIA w rejestrze GTIACTL (dane obrazu interpretowane są wtedy analogicznie, jak w trybach graficznych 9, 10 i 11 OS) nibble odpowiada pojedynczemu pikselowi który jest tym razem czterokrotnie szerszy.

  7654 3210 nibble        0  1 piksel
 0 .... ....        0 0000 0000
 1 ...o o...        1 1111 8888
 2 ..oo oo..        2 3333 CCCC
 3 .oo. .oo.        3 6666 6666
 4 .oo. .oo.        4 6666 6666
 5 .ooo ooo.        5 7777 EEEE
 6 .oo. .oo.        6 6666 6666
 7 .... ....        7 0000 0000
bajt            linia            

Pełny zestaw znaków zawiera:

 • definicje 128 znaków i liczy sobie 1024 bajty (128 znaków po 8 bajtów) dla trybów 0, 12 i 13 OS oraz 3 ANTIC-a,
 • definicje 64 znaków i zajmuje 512 bajtów (64 znaki po 8 bajtów) dla trybów 1 i 2 OS.

Starszy bajt adresu zestawu znaków jest ustalany w rejestrze CHBASE ($D409) (cień CHBAS ($2F4) oraz CHSPTR ($26B)) z dokładnością do 1 KB (bity 2-7) lub 512 bajtów (bity 1-7).

Linki

Personal tools