Mapa pamięci

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 13:30, 13 mar 2010
Mikey (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 15:51, 14 mar 2010
KMK (Dyskusja | wkład)
(i/o w oddzielnej kolumnie)
Next diff →
Linia 12: Linia 12:
<table border = 1 cellpadding = 5> <table border = 1 cellpadding = 5>
-<tr><td><b>Adres</b></td><td><b>RAM</b></td><td><b>ROM</b></td></tr>+<tr><td><b>Adres</b></td><td><b>RAM</b></td><td><b>ROM</b></td><td><b>Porty I/O</b></td></tr>
-<tr><td colspan = 3></td></tr>+<tr><td colspan = 4></td></tr>
-<tr><td>$0000-$00FF</td><td>[[Strona zerowa]]</td><td rowspan = 10>Brak</td></tr>+<tr><td>$0000-$00FF</td><td>[[Strona zerowa]]</td><td rowspan = 10>Brak</td><td rowspan = 13>Brak</td></tr>
<tr><td>$0100-$01FF</td><td>Stos [[6502]]</td></tr> <tr><td>$0100-$01FF</td><td>Stos [[6502]]</td></tr>
<tr><td>$0200-$02FF</td><td>Strona druga, wektory przerwań i inne zmienne [[OS]]</td> </tr> <tr><td>$0200-$02FF</td><td>Strona druga, wektory przerwań i inne zmienne [[OS]]</td> </tr>
Linia 32: Linia 32:
</td></tr> </td></tr>
-<tr><td colspan = 3></td></tr>+<tr><td colspan = 4></td></tr>
<tr><td>$C000-$CBFF</td><td rowspan=2>Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii [[XL]]/[[XE]]). <tr><td>$C000-$CBFF</td><td rowspan=2>Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii [[XL]]/[[XE]]).
W komputerach serii [[400/800]] jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u. W komputerach serii [[400/800]] jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u.
</td> </td>
-<td>[[Sygnatura ROM]] (tylko XL/XE)</td></tr>+<td>[[Sygnatura ROM]] (tylko XL/XE)</td><td rowspan = 2>Brak</td></tr>
<tr><td>$CC00-$CFFF</td> <td>Międzynarodowy zestaw znaków (tylko XL/XE), zob. [[ATASCII]]</td></tr> <tr><td>$CC00-$CFFF</td> <td>Międzynarodowy zestaw znaków (tylko XL/XE), zob. [[ATASCII]]</td></tr>
-<tr><td>$D000-$D0FF</td><td>Brak, [[rejestry GTIA]]</td><td rowspan = 7>Brak</td></tr>+<tr><td>$D000-$D0FF</td><td rowspan = 7>Brak</td><td rowspan = 7>Brak</td><td>[[Rejestry GTIA]]</td></tr>
-<tr><td>$D100-$D1FF</td><td>Brak, [[rejestry PBI]] (tylko w serii XL/XE)</td></tr>+<tr><td>$D100-$D1FF</td><td>[[Rejestry PBI]] (tylko w serii XL/XE)</td></tr>
-<tr><td>$D200-$D2FF</td><td>Brak, [[rejestry POKEY-a]]</td></tr>+<tr><td>$D200-$D2FF</td><td>[[Rejestry POKEY-a]]</td></tr>
-<tr><td>$D300-$D3FF</td><td>Brak, [[rejestry PIA]]</td></tr>+<tr><td>$D300-$D3FF</td><td>[[Rejestry PIA]]</td></tr>
-<tr><td>$D400-$D4FF</td><td>Brak, [[rejestry ANTIC-a]]</td></tr>+<tr><td>$D400-$D4FF</td><td>[[Rejestry ANTIC-a]]</td></tr>
-<tr><td>$D500-$D5FF</td><td>Brak, [[rejestry zewnętrznych modułów ROM]]+<tr><td>$D500-$D5FF</td><td>[[Rejestry zewnętrznych modułów ROM]]
* [[rejestry modułu Action]] * [[rejestry modułu Action]]
* [[rejestry modułu R-Time 8]] * [[rejestry modułu R-Time 8]]
* [[rejestry modułu SpartaDOS X]] * [[rejestry modułu SpartaDOS X]]
</td></tr> </td></tr>
-<tr><td>$D600-$D7FF</td><td>Brak, [[rejestry PBI]] (tylko w serii XL/XE)+<tr><td>$D600-$D7FF</td><td>[[Rejestry PBI]] (tylko w serii XL/XE)
* rejestr [[ROM Changer|ROM Changera]]</td></tr> * rejestr [[ROM Changer|ROM Changera]]</td></tr>
<tr><td>$D800-$DFFF</td><td> <tr><td>$D800-$DFFF</td><td>
Linia 57: Linia 57:
* [[pakiet matematyczny]] * [[pakiet matematyczny]]
* obszar [[ROM PBI]] (tylko w serii XL/XE), uaktywniany w czasie wymiany danych z [[nowe urządzenia|nowym urządzeniem]]. * obszar [[ROM PBI]] (tylko w serii XL/XE), uaktywniany w czasie wymiany danych z [[nowe urządzenia|nowym urządzeniem]].
-</td></tr>+</td><td rowspan = 3>Brak</td></tr>
<tr><td>$E000-$E3FF</td><td rowspan = 2>Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE)</td><td>Standardowy zestaw znaków</td></tr> <tr><td>$E000-$E3FF</td><td rowspan = 2>Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE)</td><td>Standardowy zestaw znaków</td></tr>
<tr><td>$E400-$FFFF</td> <td>Drugi blok OS ROM:<br> <tr><td>$E400-$FFFF</td> <td>Drugi blok OS ROM:<br>

Wersja z dnia 15:51, 14 mar 2010

"Mapa pamięci" to wyszczególnione i opisane obszary pamięci komputera, czyli do czego służy, co robi konkretna komórka, rejestr lub obszar pamięci. Najwięcej na ten temat napisał Wojciech Zientara w książkach wydawanych przez SOETO w latach 1988-1991. Wszystkie książki i ważniejsze publikacje prasowe zostały zgromadzone na stronie Archiwum TA:

Schemat pamięci Atari 400/800 i XL/XE

AdresRAMROMPorty I/O
$0000-$00FFStrona zerowaBrakBrak
$0100-$01FFStos 6502
$0200-$02FFStrona druga, wektory przerwań i inne zmienne OS
$0300-$03FFStrona trzecia, bloki DCB i IOCB, HATABS, wewnętrzne zmienne SIO, bufor drukarki
$0400-$047FBufor magnetofonu (128 bajtów); QMEG: zmienne
$0480-$057FObszar nie używany przez OS, zarezerwowany
$0580-$05FFBufor wyjściowy pakietu matematycznego
$0600-$06FFStrona szósta, zarezerwowana dla programów użytkownika
$0700-$1FFFDOS ($1FFF to jest maximum)
$2000-$3FFFWolna pamięć. Minimum pamięci RAM to 10k w Atari 800XL/65XE/130XE (system 1.02/1.03) oraz 16k w 1450XLD (system 2.03). Jeśli pamięci jest mniej, system nie startuje.
$4000-$7FFFWolna pamięć, w komputerach z rozszerzeniem RAM obszar przełączalnych banków pamięciDodatkowo pod $5000-$57FF może zostać włączony SELF TEST (tylko w serii XL/XE). Fizycznie jest on częścią OS ROM "przysłoniętą" rejestrami I/O w obszarze $D000-$D7FF.
$8000-$9FFFWolna pamięćObszar cartridge A
$A000-$BFFF Obszar cartridge B
  • Cartridge zewnętrzny
  • Wewnętrzny cartridge Atari BASIC (tylko XL/XE, oprócz 1200XL)
$C000-$CBFFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE).

W komputerach serii 400/800 jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u.

Sygnatura ROM (tylko XL/XE)Brak
$CC00-$CFFF Międzynarodowy zestaw znaków (tylko XL/XE), zob. ATASCII
$D000-$D0FFBrakBrakRejestry GTIA
$D100-$D1FFRejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D200-$D2FFRejestry POKEY-a
$D300-$D3FFRejestry PIA
$D400-$D4FFRejestry ANTIC-a
$D500-$D5FFRejestry zewnętrznych modułów ROM
$D600-$D7FFRejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D800-$DFFF Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE). W czasie wymiany danych z nowym urządzeniem zastępowana przez ROM PBI. Brak
$E000-$E3FFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE)Standardowy zestaw znaków
$E400-$FFFF Drugi blok OS ROM:

Zobacz też

Personal tools