Mapa pamięci

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 12:02, 15 mar 2010
KMK (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 12:20, 15 mar 2010
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 11: Linia 11:
==Schemat pamięci Atari [[400/800]] i [[XL]]/[[XE]]== ==Schemat pamięci Atari [[400/800]] i [[XL]]/[[XE]]==
-<table border = 1 cellpadding = 5>+<table border=1 cellpadding=5>
-<tr><td><b>Adres</b></td><td><b>RAM</b></td><td><b>ROM</b></td><td><b>Porty I/O</b></td></tr>+<tr><td width="10%"><b>Adres</b></td><td width="30%"><b>RAM</b></td><td width="30%"><b>ROM</b></td><td width="30%"><b>Porty I/O</b></td></tr>
<tr><td colspan = 4></td></tr> <tr><td colspan = 4></td></tr>
<tr><td>$0000-$00FF</td><td>[[Strona zerowa]]</td><td rowspan = 10>Brak</td><td rowspan = 13>Brak</td></tr> <tr><td>$0000-$00FF</td><td>[[Strona zerowa]]</td><td rowspan = 10>Brak</td><td rowspan = 13>Brak</td></tr>
Linia 34: Linia 34:
<tr><td colspan = 4></td></tr> <tr><td colspan = 4></td></tr>
-<tr><td>$C000-$CBFF</td><td rowspan=2>Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii [[XL]]/[[XE]]).+<tr><td width="10%">$C000-$CBFF</td><td rowspan=2>Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii [[XL]]/[[XE]]).
W komputerach serii [[400/800]] jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u. W komputerach serii [[400/800]] jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u.
</td> </td>

Wersja z dnia 12:20, 15 mar 2010

"Mapa pamięci" to wyszczególnione i opisane obszary pamięci komputera, czyli do czego służy, co robi konkretna komórka, rejestr lub obszar pamięci. Najwięcej na ten temat napisał Wojciech Zientara w książkach wydawanych przez SOETO w latach 1988-1991. Wszystkie książki i ważniejsze publikacje prasowe zostały zgromadzone na stronie Archiwum TA:

Schemat pamięci Atari 400/800 i XL/XE

AdresRAMROMPorty I/O
$0000-$00FFStrona zerowaBrakBrak
$0100-$01FFStos 6502
$0200-$02FFStrona druga, wektory przerwań i inne zmienne OS
$0300-$03FFStrona trzecia, bloki DCB i IOCB, HATABS, wewnętrzne zmienne SIO, bufor drukarki
$0400-$047FBufor magnetofonu (128 bajtów); QMEG: zmienne
$0480-$057FObszar nie używany przez OS, zarezerwowany
$0580-$05FFBufor wyjściowy pakietu matematycznego
$0600-$06FFStrona szósta, zarezerwowana dla programów użytkownika
$0700-$1FFFDOS ($1FFF to jest maximum)
$2000-$3FFFWolna pamięć. Minimum pamięci RAM to 10k w Atari 800XL/65XE/130XE (system 1.02/1.03) oraz 16k w 1450XLD (system 2.03). Jeśli pamięci jest mniej, system nie startuje.
$4000-$7FFFWolna pamięć, w komputerach z rozszerzeniem RAM obszar przełączalnych banków pamięciDodatkowo pod $5000-$57FF może zostać włączony SELF TEST (tylko w serii XL/XE). Fizycznie jest on częścią OS ROM "przysłoniętą" rejestrami I/O w obszarze $D000-$D7FF.
$8000-$9FFFWolna pamięćObszar cartridge A
$A000-$BFFF Obszar cartridge B
  • Cartridge zewnętrzny
  • Wewnętrzny cartridge Atari BASIC (tylko XL/XE, oprócz 1200XL)
$C000-$CBFFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE).

W komputerach serii 400/800 jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u.

Sygnatura ROM (tylko XL/XE)Brak
$CC00-$CFFF Międzynarodowy zestaw znaków (tylko XL/XE), zob. ATASCII
$D000-$D0FFBrak w 400/800. Niedostępne 2 KB RAM w XL/XEBrak w 400/800. Niedostępne 2 KB OS ROM (SELF TEST) w XL/XE Rejestry GTIA
$D100-$D1FF Rejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D200-$D2FF Rejestry POKEY-a
$D300-$D3FF Rejestry PIA
$D400-$D4FF Rejestry ANTIC-a
$D500-$D5FF Rejestry zewnętrznych modułów ROM
$D600-$D7FFRejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D800-$DFFF Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE). W czasie wymiany danych z nowym urządzeniem zastępowana przez ROM PBI. Brak
$E000-$E3FFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE)Standardowy zestaw znaków
$E400-$FFFF Drugi blok OS ROM:

Zobacz też

Personal tools