Mapa pamięci

From Atariki

Revision as of 13:30, 13 mar 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

"Mapa pamięci" to wyszczególnione i opisane obszary pamięci komputera, czyli do czego służy, co robi konkretna komórka, rejestr lub obszar pamięci. Najwięcej na ten temat napisał Wojciech Zientara w książkach wydawanych przez SOETO w latach 1988-1991. Wszystkie książki i ważniejsze publikacje prasowe zostały zgromadzone na stronie Archiwum TA:

Schemat pamięci Atari 400/800 i XL/XE

AdresRAMROM
$0000-$00FFStrona zerowaBrak
$0100-$01FFStos 6502
$0200-$02FFStrona druga, wektory przerwań i inne zmienne OS
$0300-$03FFStrona trzecia, bloki DCB i IOCB, HATABS, wewnętrzne zmienne SIO, bufor drukarki
$0400-$047FBufor magnetofonu (128 bajtów); QMEG: zmienne
$0480-$057FObszar nie używany przez OS, zarezerwowany
$0580-$05FFBufor wyjściowy pakietu matematycznego
$0600-$06FFStrona szósta, zarezerwowana dla programów użytkownika
$0700-$1FFFDOS ($1FFF to jest maximum)
$2000-$3FFFWolna pamięć. Minimum pamięci RAM to 10k w Atari 800XL/65XE/130XE (system 1.02/1.03) oraz 16k w 1450XLD (system 2.03). Jeśli pamięci jest mniej, system nie startuje.
$4000-$7FFFWolna pamięć, w komputerach z rozszerzeniem RAM obszar przełączalnych banków pamięciDodatkowo pod $5000-$57FF może zostać włączony SELF TEST (tylko w serii XL/XE). Fizycznie jest on częścią OS ROM "przysłoniętą" rejestrami I/O w obszarze $D000-$D7FF.
$8000-$9FFFWolna pamięćObszar cartridge A
$A000-$BFFF Obszar cartridge B
  • Cartridge zewnętrzny
  • Wewnętrzny cartridge Atari BASIC (tylko XL/XE, oprócz 1200XL)
$C000-$CBFFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE).

W komputerach serii 400/800 jest to obszar pusty, nie ma tu ani RAM-u ani ROM-u.

Sygnatura ROM (tylko XL/XE)
$CC00-$CFFF Międzynarodowy zestaw znaków (tylko XL/XE), zob. ATASCII
$D000-$D0FFBrak, rejestry GTIABrak
$D100-$D1FFBrak, rejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D200-$D2FFBrak, rejestry POKEY-a
$D300-$D3FFBrak, rejestry PIA
$D400-$D4FFBrak, rejestry ANTIC-a
$D500-$D5FFBrak, rejestry zewnętrznych modułów ROM
$D600-$D7FFBrak, rejestry PBI (tylko w serii XL/XE)
$D800-$DFFF Wolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE). W czasie wymiany danych z nowym urządzeniem zastępowana przez ROM PBI.
$E000-$E3FFWolna pamięć "pod ROM-em" (tylko w serii XL/XE)Standardowy zestaw znaków
$E400-$FFFF Drugi blok OS ROM:

Zobacz też

Personal tools