Programowanie: Pełny 240-liniowy hires

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Vbxe_lcd_asus_t1eh_broken.png

Grafika:Vbxe_lcd_asus_t1eh_fixed.png

Grafika:Svideo_lcd_asus_t1eh_broken.png

Grafika:Svideo_lcd_asus_t1eh_fixed.png

Grafika:Svideo_crt_commodore_1084s-p1_broken.png

Grafika:Svideo_crt_commodore_1084s-p1_fixed.png

ANTIC potrafi wyrysować na ekranie 240 linii skanningowych począwszy od 8 linii ekranowej do 247 włącznie. Robi to na podstawie Display Listy.

O ile dla trybów niskiej rozdzielczości można wykorzystać pełne 240 linii, o tyle tryby hires (ANTIC 2, ANTIC 3 i ANTIC F), ale również tryby GTIA (Graphics 9, Graphics 10 i Graphics 11) bazowane właśnie na trybie ANTIC F w takim przypadku powodują zerwanie synchronizacji pionowej, przez co prawidłowa lista wyświetlania może składać się z 239 linii i skoku JVB skutkującego wyświetlaniem jednej pustej linii na samym dole ekranu.

dlist:
  .byte $0F | $40  ;LMS
  .word screen.?part1
:99 .byte $0F

  .byte $0F | $40  ;LMS
  .word screen.?part2
:99 .byte $0F

  .byte $0F | $40  ;LMS
  .word screen.?part3
:38 .byte $0F

  .byte $41     ;JVB
  .word dlist

Sposób na poradzenie sobie z problemem opisał Rybags w wątku Overcoming the Scanline 240 lines "bug": sztuczka polega na wyłączeniu DMA dla ekranu przed końcem linii 247 - ostatniej kreślonej przez ANTIC, po czym przywróceniu go na początku linii 8 - pierwszej rysowanej przez ANTIC.

init:
  ...
  lda #%00100000
  ldx #<dlist
  ldy #>dlist
  sta DMACTLS  ;$22F
  stx DLPTRS   ;$230
  sty DLPTRS+1

  ldy #<vbint
  ldx #>vbint
  lda #VBLKD   ;7
  jsr JSETVBV  ;$E45C

  ldy #<dlint
  ldx #>dlint
  lda #%11000000
  sty VDSLST   ;$200
  stx VDSLST+1
  sta NMIEN   ;$D40E
  ...

vbint:
  lda #8/2
?w cmp VCOUNT   ;$D40B
  bne ?w

  lda #%00100010
  sta DMACTL   ;$D400
  jmp JEXITVB  ;$E462

dlint:
  pha
  lda #%00100000
  sta WSYNC   ;$D40A
  sta DMACTL   ;$D400
  pla
  rti
 
dlist:
  .byte $02 | $40  ;LMS
  .word screen
:28 .byte $02
  .byte $02 | $80  ;DLI
;  .byte $41     ;JVB
;  .word dlist

W powyższym przykładzie:

 • do uzyskania 240 lini hires wykorzystano 30 wierszy trybu ANTIC 2 (30*8=240), ale równie dobrze można użyć też 240 linii ANTIC F, jak i 24 wierszy ANTIC 3 (24*10=240),
 • do wyłączenia DMA ekranu używane jest przerwanie DLI w ostatnim wierszu ekranu (zajmującego linie 240-247, a zgłaszającego DLI w linii 247),
 • a do przywrócenia DMA ekranu przerwanie VBL (a konkretnie opóźniona faza procedury obsługi przerwania VBLK).

Warto zwrócić uwagę na to, że w DMACTLS (czyli cieniu DMACTL) DMA dla ekranu jest wyłączone (bity 0 i 1 równe %00) a to z tego powodu, że przed wykonaniem opóźnionej fazy VBLK rejestry ANTIC-a (między innymi DMACTL i DLPTR) są ustawiane na podstawie rejestrów-cieni, zaś włączenie DMA ekranu przed linią 8 spowoduje zerwanie synchronizacji (VBLK zgłaszane jest przez ANTIC w 248 linii skanningowej).

Ostatni skok JVB w Display List jest zbędny ponieważ w międzyczasie na przerwaniu VBLK zostaje ustawiona nowa wartość DLPTR i ANTIC tego rozkazu już nie czyta.

Linki

Personal tools