XL OS

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 07:56, 17 maj 2021
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Odnośniki zewnętrzne)
← Previous diff
Aktualna wersja
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Odnośniki zewnętrzne)
Linia 111: Linia 111:
==Odnośniki zewnętrzne== ==Odnośniki zewnętrzne==
-* [http://members.chello.nl/taf.offenga/atari_dev.htm Atari 8-bit Developers Page] - strona [[Frankenstein|Freddy'ego Offengi]], z której można ściągnąć ROM-y XL OS+* [http://members.chello.nl/taf.offenga/atari_dev.htm Atari 8-bit Developers Page][https://web.archive.org/web/20190319124744/http://www.ataripreservation.org:80/websites/freddy.offenga/atari_dev.htm wersja na arghive.org] - strona [[Frankenstein|Freddy'ego Offengi]], z której można ściągnąć ROM-y XL OS
* [http://members.chello.nl/taf.offenga/osroms.txt Informacje o systemach operacyjnych] [https://web.archive.org/web/20161227075255/http://www.ataripreservation.org/websites/freddy.offenga/osroms.txt wersja na archive.org] na stronie Freddy'ego Offengi * [http://members.chello.nl/taf.offenga/osroms.txt Informacje o systemach operacyjnych] [https://web.archive.org/web/20161227075255/http://www.ataripreservation.org/websites/freddy.offenga/osroms.txt wersja na archive.org] na stronie Freddy'ego Offengi
[[Kategoria:Oprogramowanie Atari 8-bit]] [[Kategoria:Oprogramowanie Atari 8-bit]]

Aktualna wersja

Zwyczajowa nazwa systemu operacyjnego znajdującego się w ROM-ie komputerów Atari serii XL i XE. Jest to wersja rozwojowa Atari OS rev. B, poprawiona i rozbudowana. System zajmuje 16k w obszarze adresowym od $C000 do $FFFF (dokładne informacje na ten temat znajdują się poniżej).

Spis treści

Autorzy

 • 1200XL: H. Stewart, L. Winner, R.S. Scheiman, Y.M. Chen, M.W. Colburn
 • 600XL/800XL/1450XLD: R.S. Scheiman, R.K. Nordin, Y.T. Jang, Vincent Wu, Michael Barrall

Elementy składowe

Na XL OS składają się następujące elementy:

Ponadto, inaczej niż w poprzednich wersjach, nie ma rozróżnienia na wersję PAL i NTSC - system sam rozpoznaje wersję sprzętu i dostosowuje do tego wewnętrzne ustawienia.

Jako ciekawostkę można dodać, że system zawiera tzw. "tryb przyciągania uwagi" - rodzaj prostego wygaszacza ekranu, który włącza się, gdy użytkownik nie dotyka klawiatury przez ok. 11 minut (dokładnie, 32768 "ramek" VBL, czyli w systemie PAL, 10 minut i 57,2 sek.). Po upływie tego czasu jasność wyświetlanego obrazu redukowana jest o połowę, a kolory tła, tekstu i ramki zaczynają się zmieniać co ok. 5 sekund. Naciśnięcie dowolnego klawisza przywraca normalny stan komputera.

Wersje

W XL OS data wydania i wersja systemu są zakodowane w tzw. sygnaturze. Znane są następujące wersje OS-u:

Seryjne

AA000000 rev. 10

Data w sygnaturze: 26 października 1982 r. Pierwsza wersja dla 1200XL.

 • Usunięty Memo Pad.
 • Dodany ekran powitalny z logo Atari oraz Self Test.
 • Dodana obsługa klawisza Help - rejestr HELPFG (732=$02DC).
 • Dodana obsługa funkcji dostępnych pod klawiszy F1-F4 (oraz diod LED), oraz związane z tym nowe rejestry KEYDIS (621=$026D), DMASAV (733=$02DD), NOCLIK (731=$02DB), CHSALT (619=$026B).
 • Dodany międzynarodowy zestaw znaków.
 • Możliwość przedefiniowania znaczenia klawiszy (osobno klawiszy F1-F4) i związane z tym nowe wektory KEYDEF (121-122=$79-$7A) i FKDEF (96-97=$60-$61).
 • Możliwość zmiany szybkości samo-powtarzania wciśniętego klawisza - rejestry KRPDEL (729=$02D9) i KEYREP (730=$02DA).
 • Zmiana działania klawisza Caps.
 • Dodany szybki test ROM i RAM przy włączaniu komputera.
 • Dodana obsługa 4 zworek na płycie głównej - rejestr JMPERS (0782=$030E). System używa tylko zworki J1 - jeśli zwarta podczas uruchamiania systemu, włączany jest Self Test.
 • Dodane 4 nowe tryby graficzne 12, 13, 14 i 15.
 • W edytorze ekranowym E: dodany opcjonalny płynny przesuw - rejestr FINE (622=$026E).
 • Rozszerzenia procedur komunikacji ze stacją dysków:
  • Możliwość odczytu/zapisu sektorów o długości innej niż 128 bajtów (od 1 do 65536 bajtów) - rejestr DSCTLN (725-726=$02D5-$02D6).
  • Możliwość zapisu sektora bez automatycznej weryfikacji odczytu - komenda "P".
 • Relokator binarny (ACX).
 • Rozszerzenia w procedurach pollingu urządzeń zewnętrznych (Poll 3, Poll 4).
 • Poprawka dla funkcji CLOSE dla drukarki - automatyczne dodawanie EOL do bufora drukarki.
 • Dodana obsługa numeru urządzenia w handlerze P:.
 • Poprawka w obsłudze odczytu za długich rekordów w CIO.
 • Poprawka w obsłudze błędów CIO - w przypadku wystąpienia błędu zwraca długość bufora równą 0.
 • Poprawka błędu czyszczenia edytora ekranowego - działa niezależnie od pozycji kursora.
 • Poprawka błędu czyszczenia ekranu - nigdy nie zeruje pamięci powyżej RAMTOP.
 • Poprawka w pakiecie matematycznym - zwraca błąd przy próbie liczenia logarytmu z 0.
 • Nowe wpisy w tablicy skoków ROM: PUPDIS $E480, SLFTST $E483, PHENTR $E486, PHULNK $E489, PHINIS $E48C.
 • Zmiana w obsłudze zmiennych systemowych - są zerowane tylko podczas zimnego startu, a podczas gorącego już nie.
 • Jedna wersja systemu dla komputerów PAL i NSTC - procedury komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi działają zależnie od rejestru PAL.
 • Dodana sygnatura ROM - obszary $C000-$C00B i $FFEE-$FFF9.
 • Zmiany w związku z nowym przeznaczeniem rejestru PORTB - usunięcie obsługi joysticków 3-4 i paddle 5-8.
 • Różne zmiany w zmiennych systemowych.[1]

AA000001 rev. 11

Data w sygnaturze: 23 grudnia 1982 r. Druga wersja dla 1200XL.

 • Poprawka w procedurach płynnego przesuwu edytora - zamknięcie urządzenia E: powoduje teraz przywrócenie poprzedniej wartości zmiennej FINE i przywrócenie ekranu do trybu przesuwu zgrubnego.[2]
 • Dodany znaczek ® do wyświetlanego logo Atari.

BB000000 rev. 1

Data w sygnaturze: 11 marca 1983 r. Pierwsza wersja dla 600XL i 800XL.

BB000001 rev. 2

Data w sygnaturze: 10 maja 1983 r. Druga wersja dla 800XL. Najpopularniejsza wersja - znajduje się w większości egzepmlarzy, a także w większości modeli XE, mimo że rewizja 3 była gotowa przed rozpoczęciem sprzedaży 130XE. Firma Atari, Inc. była znana z nadprodukcji komponentów - być może montując rev 2 w XE upłynniano zalegające zapasy.

BB000001 rev. 3

Data w sygnaturze: 1 marca 1985 r. Przeznaczona dla 130XE, znajduje się tylko w dość późnych egzemplarzach serii XE, prawdopodopodobnie tylko w tych wyprodukowanych już po premierze XEGS.

 • Poprawiony rzadko występujący błąd w procedurze SIO obliczającej sumę kontrolną.[3] Błąd powodował zawieszanie się operacji dyskowych na okres 5 sekund, a w przypadku drukowania na drukarce 1027 na 9 minut.[4]
 • Ulepszenia w Self Teście: usunięto klawisze F1-F4 z testu klawiatury, przyspieszono test pamięci, dodano testowanie pamięci rozszerzonej.

BB000001 rev. 4

Data w sygnaturze: 7 maja 1987 r. Wersja dla XEGS.

BB000001 rev. 59

Data w sygnaturze: 21 lipca 1987 r. Znana też jako 01.3b. Modyfikacja ROM-u BB000001 rev. 3 dla arabskiego 65XE. Istnieją 2 wersje o tej sygnaturze.

Prototypowe

BB000002 rev. 3 (1)

Data w sygnaturze: 23 marca 1984 r. Wcześniejsza wersja prototypowa systemu dla Atari 1450XLD. [5]

BB000002 rev. 3 (2)

Data w sygnaturze: 21 czerwca 1984 r. Późniejsza wersja prototypowa systemu dla Atari 1450XLD. [6]

CC000001 rev. 4

Data w sygnaturze: 6 września 1984 r. Ostatnia wersja prototypowa po zarzuceniu prac nad 1090, przeznaczona dla 800XL i 900XLF. Charakteryzuje się brakiem procedur obsługi nowych urządzeń i PBI. W zamian SIO ma wbudowany protokół szybkiej transmisji 38,4 kbps.[7]

Wersje prototypowe zawierają kilka bardziej - ale jednak nie "bardzo" - istotnych zmian w stosunku do BB000001 rev. 2, oraz parę poprawek, które - co dziwne - nie znalazły się w późniejszych wersjach systemu XL/XE.

Istnieje "w obiegu" co najmniej kilkanaście nieoficjalnych wersji z różnymi modyfikacjami, np. APE Warp+ OS.

Rozmieszczenie w pamięci

Jak napisano powyżej, XL OS rezyduje w pamięci ROM o pojemności 16k znajdującej się zasadniczo w obszarze $C000-$FFFF. Pamięć ta jednak nie jest w pełni liniowo zmapowana na przestrzeń adresową 6502. Poniżej znajduje się tabela obrazująca różnice pomiędzy fizyczną lokalizacją zawartości pamięci ROM z systemem, a jej logiczną lokalizacją w przestrzeni adresowej.

Obszar pamięci ROM:Lokalizacja w pamięci Atari:Warunek mapowania:Opis obszaru:
$0000-$0FFF$C000-$CFFFPORTB bit0=1system
$1000-$17FF$5000-$57FFPORTB bit7=0SELF TEST
$1800-$3FFF$D800-$FFFFPORTB bit0=1system

Zobacz też: Mapa pamięci.

Download

 • Kod źródłowy: OS.tar.gz (zdisasemblowana wersja BB000001 rev. 2)

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools