Lista funkcji specjalnych CIO według urządzeń

From Atariki

Revision as of 15:56, 8 lis 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Spis treści

D:

Gdy używana jest stacja dysków, instalowane jest także - po załadowaniu handlera (DOS-u) z dyskietki bądź kartridża - urządzenie "D:". Oprócz zwykłych operacji odczytu i zapisu danych dysponuje ono też pewnym wachlarzem operacji specjalnych. Poszczególne DOS-y nieco się różnią pod tym względem:

CMD DOS 2.5 BiboDOS SuperDOS MyDOS SpartaDOS 3.x SpartaDOS X MasterDOS LiteDOS xBootDOS
32 ($20) RENAME FILE RENAME FILE RENAME FILE RENAME FILE/DIR RENAME FILE RENAME FILE/DIR RENAME FILE - -
33 ($21) DELETE FILE DELETE FILE DELETE FILE DELETE FILE/DIR DELETE FILE DELETE FILE DELETE FILE - -
34 ($22) - UNERASE FILE UNERASE FILE (MAKE DIRECTORY) LOCK DISK - - - -
35 ($23) LOCK FILE LOCK FILE LOCK FILE LOCK FILE/DIR LOCK FILE/DIR LOCK FILE/DIR - - -
36 ($24) UNLOCK FILE UNLOCK FILE UNLOCK FILE UNLOCK FILE/DIR UNLOCK FILE/DIR UNLOCK FILE/DIR - - -
37 ($25) POINT POINT POINT POINT SEEK SEEK - - POINT1
38 ($26) NOTE NOTE NOTE NOTE TELL TELL - - NOTE1
39 ($27) - - - (BINARY LOAD) GET FILE LENGTH GET FILE LENGTH - BINARY LOAD -
40 ($28) - - - BINARY LOAD BINARY LOAD BINARY LOAD - - BINARY LOAD
41 ($29) - - - PICK DIRECTORY BINARY SAVE SET CURRENT DIRECTORY - - -
42 ($2A) - - - MAKE DIRECTORY MAKE DIRECTORY MAKE DIRECTORY - - -
43 ($2B) - - - - REMOVE DIRECTORY REMOVE DIRECTORY - - -
44 ($2C) - - - - CHANGE DIRECTORY CHANGE DIRECTORY - - -
45 ($2D) - - - - SET BOOT FILE SET BOOT FILE - - -
46 ($2E) - - - - UNLOCK DISK - - - -
47 ($2F) - - - - GET DISK INFO GET DISK INFO - - -
48 ($30) - - - - GET CURRENT DIRECTORY GET CURRENT DIRECTORY - - -
49 ($31) - - - - - SET ATTRIBUTES - - -
253 ($FD) FORMAT SINGLE - SPECIFY FORMAT - - - - - -
254 ($FE) FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK - -

1 dostępne po załadowaniu rozszerzenia xBDext

Niektóre egzotyczne DOS-y przeznaczają zakres kodów operacyjnych 251-255 na różne warianty formatowania.

E:

Standardowy sterownik "E:" (edytor ekranowy, czyli konsola) normalnie nie instaluje żadnych funkcji specjalnych. Poniższa lista odnosi się do sterownika "E:" dla przystawki XEP80:

CMDNazwaICAX1ICAX2Opis
20 ($14)SEND COMMAND12CMDprzesłanie komendy CMD do XEP80
21 ($15)SET NORMAL TRANSMIT MODE120wybranie standardowego trybu komunikacji z XEP80
21 ($15)SET BURST TRANSMIT MODE121wybranie szybkiego trybu komunikacji z XEP80
22 ($16)SEND INPUT COMMAND12CMDprzesłanie komendy wymagającej odczytu odpowiedzi (pojawia się pod $02EB)
24 ($18)80-COL ENABLE, CLS120włączenie trybu 80-kolumnowego z wyczyszczeniem ekranu
24 ($18)80-COL ENABLE, NO CLS12+320włączenie trybu 80-kolumnowego bez wyczyszczenia ekranu
25 ($19)80-COL DISABLE120wyłączenie trybu 80-kolumnowego i przejście do trybu standardowego

P:

Standardowy sterownik "P:" (drukarka) nie instaluje żadnych funkcji specjalnych. Ponizsze odnosi się do sterownika "P:" dla przystawki XEP80:

  • 23 - SEND CONFIGURATION - wysłanie komendy konfigurującej pracę drukarki (numer urządzenia, tryby translacji ATASCII->ASCII itd.)

S:

Jedynym urządzeniem instalowanym z ROM-u, którego handler obsługuje jakieś "operacje specjalne", jest ekran graficzny; jako operacje specjalne zaimplementowano:

CMDNazwaICAX1ICAX2Opis
17 ($11)DRAWTOjak przy OPEN (lub 12, gdy nie wiadomo)0rysowanie linii do punktu określonego przez zmienne CRSCOL (X: $55-6) i CRSROW (Y: $54) i kolorze określonym przez ATACHR ($02FB - normalnie znajduje się tu kod ostatnio wyprowadzonego znaku lub kod koloru punktu zdefiniowanego instrukcją COLOR w BASIC-u).
18 ($12)FILLTOjak przy OPEN (lub 12, gdy nie wiadomo)0jak wyżej, z tym, że od każdego punktu tej linii odchodzi w prawo linia pozioma (o kolorze określonym przez FILDAT ($02FD) prowadząca do najbliższego zapalonego punktu ekranu. Jeśli takowego nie ma, po osiągnięciu prawego skraju ekranu linia wypełniająca rysowana jest dalej od lewego skraju ekranu aż do napotkania zapalonego punktu ekranu (np. własnego początku).

Linki

Personal tools