Lista funkcji specjalnych CIO według urządzeń

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 06:21, 5 lis 2023
Mono (Dyskusja | wkład)
(D: - link)
← Previous diff
Wersja z dnia 08:11, 8 lis 2023
0xF (Dyskusja | wkład)
(D: - MasterDOS)
Next diff →
Linia 12: Linia 12:
<td><b>[[SpartaDOS]] 3.x</b></td> <td><b>[[SpartaDOS]] 3.x</b></td>
<td><b>[[SpartaDOS X]]</b></td> <td><b>[[SpartaDOS X]]</b></td>
 +<td><b>[[MasterDOS]]</b></td>
</tr> </tr>
Linia 22: Linia 23:
<td>RENAME FILE</td> <td>RENAME FILE</td>
<td>RENAME FILE/DIR</td> <td>RENAME FILE/DIR</td>
 +<td>RENAME FILE</td>
</tr> </tr>
Linia 30: Linia 32:
<td>DELETE FILE</td> <td>DELETE FILE</td>
<td>DELETE FILE/DIR</td> <td>DELETE FILE/DIR</td>
 +<td>DELETE FILE</td>
<td>DELETE FILE</td> <td>DELETE FILE</td>
<td>DELETE FILE</td> <td>DELETE FILE</td>
Linia 41: Linia 44:
<td>(MAKE DIRECTORY)</td> <td>(MAKE DIRECTORY)</td>
<td>[[LOCK DISK]]</td> <td>[[LOCK DISK]]</td>
 +<td>-</td>
<td>-</td> <td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 52: Linia 56:
<td>LOCK FILE/DIR</td> <td>LOCK FILE/DIR</td>
<td>LOCK FILE/DIR</td> <td>LOCK FILE/DIR</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 62: Linia 67:
<td>UNLOCK FILE/DIR</td> <td>UNLOCK FILE/DIR</td>
<td>UNLOCK FILE/DIR</td> <td>UNLOCK FILE/DIR</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 72: Linia 78:
<td>[[SEEK]]</td> <td>[[SEEK]]</td>
<td>SEEK</td> <td>SEEK</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 82: Linia 89:
<td>[[TELL]]</td> <td>[[TELL]]</td>
<td>TELL</td> <td>TELL</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 92: Linia 100:
<td>[[GET FILE LENGTH]]</td> <td>[[GET FILE LENGTH]]</td>
<td>GET FILE LENGTH</td> <td>GET FILE LENGTH</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 102: Linia 111:
<td>BINARY LOAD</td> <td>BINARY LOAD</td>
<td>BINARY LOAD</td> <td>BINARY LOAD</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 112: Linia 122:
<td>[[BINARY SAVE]]</td> <td>[[BINARY SAVE]]</td>
<td>[[PICK DIRECTORY|SET CURRENT DIRECTORY]]</td> <td>[[PICK DIRECTORY|SET CURRENT DIRECTORY]]</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 122: Linia 133:
<td>MAKE DIRECTORY</td> <td>MAKE DIRECTORY</td>
<td>MAKE DIRECTORY</td> <td>MAKE DIRECTORY</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 132: Linia 144:
<td>[[REMOVE DIRECTORY]]</td> <td>[[REMOVE DIRECTORY]]</td>
<td>REMOVE DIRECTORY</td> <td>REMOVE DIRECTORY</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 142: Linia 155:
<td>[[CHANGE DIRECTORY]]</td> <td>[[CHANGE DIRECTORY]]</td>
<td>CHANGE DIRECTORY</td> <td>CHANGE DIRECTORY</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 152: Linia 166:
<td>[[SET BOOT FILE]]</td> <td>[[SET BOOT FILE]]</td>
<td>SET BOOT FILE</td> <td>SET BOOT FILE</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 161: Linia 176:
<td>-</td> <td>-</td>
<td>[[UNLOCK DISK]]</td> <td>[[UNLOCK DISK]]</td>
 +<td>-</td>
<td>-</td> <td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 172: Linia 188:
<td>[[GET DISK INFO]]</td> <td>[[GET DISK INFO]]</td>
<td>GET DISK INFO</td> <td>GET DISK INFO</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 182: Linia 199:
<td>[[GET CURRENT DIRECTORY]]</td> <td>[[GET CURRENT DIRECTORY]]</td>
<td>GET CURRENT DIRECTORY</td> <td>GET CURRENT DIRECTORY</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 192: Linia 210:
<td>-</td> <td>-</td>
<td>[[SET ATTRIBUTES]]</td> <td>[[SET ATTRIBUTES]]</td>
 +<td>-</td>
</tr> </tr>
Linia 199: Linia 218:
<td>-</td> <td>-</td>
<td>[[SPECIFY FORMAT]]</td> <td>[[SPECIFY FORMAT]]</td>
 +<td>-</td>
<td>-</td> <td>-</td>
<td>-</td> <td>-</td>
Linia 207: Linia 227:
<td>254 ($FE)</td> <td>254 ($FE)</td>
<td>[[FORMAT DISK]]</td> <td>[[FORMAT DISK]]</td>
 +<td>FORMAT DISK</td>
<td>FORMAT DISK</td> <td>FORMAT DISK</td>
<td>FORMAT DISK</td> <td>FORMAT DISK</td>

Wersja z dnia 08:11, 8 lis 2023

Spis treści

D:

Gdy używana jest stacja dysków, instalowane jest także - po załadowaniu handlera (DOS-u) z dyskietki bądź kartridża - urządzenie "D:". Oprócz zwykłych operacji odczytu i zapisu danych dysponuje ono też pewnym wachlarzem operacji specjalnych. Poszczególne DOS-y nieco się różnią pod tym względem:

CMD DOS 2.5 BiboDOS SuperDOS MyDOS SpartaDOS 3.x SpartaDOS X MasterDOS
32 ($20) RENAME FILE RENAME FILE RENAME FILE RENAME FILE/DIR RENAME FILE RENAME FILE/DIR RENAME FILE
33 ($21) DELETE FILE DELETE FILE DELETE FILE DELETE FILE/DIR DELETE FILE DELETE FILE DELETE FILE
34 ($22) - UNERASE FILE UNERASE FILE (MAKE DIRECTORY) LOCK DISK - -
35 ($23) LOCK FILE LOCK FILE LOCK FILE LOCK FILE/DIR LOCK FILE/DIR LOCK FILE/DIR -
36 ($24) UNLOCK FILE UNLOCK FILE UNLOCK FILE UNLOCK FILE/DIR UNLOCK FILE/DIR UNLOCK FILE/DIR -
37 ($25) POINT POINT POINT POINT SEEK SEEK -
38 ($26) NOTE NOTE NOTE NOTE TELL TELL -
39 ($27) - - - (BINARY LOAD) GET FILE LENGTH GET FILE LENGTH -
40 ($28) - - - BINARY LOAD BINARY LOAD BINARY LOAD -
41 ($29) - - - PICK DIRECTORY BINARY SAVE SET CURRENT DIRECTORY -
42 ($2A) - - - MAKE DIRECTORY MAKE DIRECTORY MAKE DIRECTORY -
43 ($2B) - - - - REMOVE DIRECTORY REMOVE DIRECTORY -
44 ($2C) - - - - CHANGE DIRECTORY CHANGE DIRECTORY -
45 ($2D) - - - - SET BOOT FILE SET BOOT FILE -
46 ($2E) - - - - UNLOCK DISK - -
47 ($2F) - - - - GET DISK INFO GET DISK INFO -
48 ($30) - - - - GET CURRENT DIRECTORY GET CURRENT DIRECTORY -
49 ($31) - - - - - SET ATTRIBUTES -
253 ($FD) FORMAT SINGLE - SPECIFY FORMAT - - - -
254 ($FE) FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK FORMAT DISK

Niektóre egzotyczne DOS-y przeznaczają zakres kodów operacyjnych 251-255 na różne warianty formatowania.

E:

Standardowy sterownik "E:" (edytor ekranowy, czyli konsola) normalnie nie instaluje żadnych funkcji specjalnych. Poniższa lista odnosi się do sterownika "E:" dla przystawki XEP80:

CMDNazwaICAX1ICAX2Opis
20 ($14)SEND COMMAND12CMDprzesłanie komendy CMD do XEP80
21 ($15)SET NORMAL TRANSMIT MODE120wybranie standardowego trybu komunikacji z XEP80
21 ($15)SET BURST TRANSMIT MODE121wybranie szybkiego trybu komunikacji z XEP80
22 ($16)SEND INPUT COMMAND12CMDprzesłanie komendy wymagającej odczytu odpowiedzi (pojawia się pod $02EB)
24 ($18)80-COL ENABLE, CLS120włączenie trybu 80-kolumnowego z wyczyszczeniem ekranu
24 ($18)80-COL ENABLE, NO CLS12+320włączenie trybu 80-kolumnowego bez wyczyszczenia ekranu
25 ($19)80-COL DISABLE120wyłączenie trybu 80-kolumnowego i przejście do trybu standardowego

P:

Standardowy sterownik "P:" (drukarka) nie instaluje żadnych funkcji specjalnych. Ponizsze odnosi się do sterownika "P:" dla przystawki XEP80:

  • 23 - SEND CONFIGURATION - wysłanie komendy konfigurującej pracę drukarki (numer urządzenia, tryby translacji ATASCII->ASCII itd.)

S:

Jedynym urządzeniem instalowanym z ROM-u, którego handler obsługuje jakieś "operacje specjalne", jest ekran graficzny; jako operacje specjalne zaimplementowano:

CMDNazwaICAX1ICAX2Opis
17 ($11)DRAWTOjak przy OPEN (lub 12, gdy nie wiadomo)0rysowanie linii do punktu określonego przez zmienne CRSCOL (X: $55-6) i CRSROW (Y: $54) i kolorze określonym przez ATACHR ($02FB - normalnie znajduje się tu kod ostatnio wyprowadzonego znaku lub kod koloru punktu zdefiniowanego instrukcją COLOR w BASIC-u).
18 ($12)FILLTOjak przy OPEN (lub 12, gdy nie wiadomo)0jak wyżej, z tym, że od każdego punktu tej linii odchodzi w prawo linia pozioma (o kolorze określonym przez FILDAT ($02FD) prowadząca do najbliższego zapalonego punktu ekranu. Jeśli takowego nie ma, po osiągnięciu prawego skraju ekranu linia wypełniająca rysowana jest dalej od lewego skraju ekranu aż do napotkania zapalonego punktu ekranu (np. własnego początku).
Personal tools