Akcesoria i rozszerzenia

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Atari 8-bit

CPU

65C02

65C816

Z80

Rozszerzenia pamięci RAM

Seria 400/800

Seria XL/XE

Rozszerzenia do 64k (dla 600XL)
Rozszerzenia ponad 64k

Dźwięk

Grafika

Zegary czasu rzeczywistego

Klawiatury

Freezery

Inne rozszerzenia

Modemy

Drukarki

Interfejsy do drukarek

Monitory

Magnetofony i rozszerzenia do nich

Magnetofony

Systemy turbo

Stacje dysków i rozszerzenia do nich

Stacje

Szeregowe stacje Atari
Szeregowe stacje innych producentów
Stacje równoległe

Rozszerzenia

Kontrolery IDE

Szeregowe

Równoległe

Kontrolery SCSI

Kontrolery USB

Interfejsy wielofunkcyjne

Inne interfejsy

Manipulatory

Joysticki

Pióra świetlne

Myszy

Inne

Inne akcesoria

ST/E/TT/Falcon

Atari ST

Atari Mega ST

Atari STE

Atari Mega STE

Oprócz wymienionego poniżej sprzętu z serią Mega STE powinny bezproblemowo pracować wszelkie rozwiązania oparte na kartach VME, których specyfikacja znajduje się przy opisie rozszerzeń dla Atari TT030 (kwestia odpowiednich sterowników).

Atari TT

Atari Falcon

Freezery

Midi / Audio

Interfejsy klawiatury

Stacje dysków

Monitory

Dyski Twarde

Drukarki i interfejsy do drukarek

Modemy

Karty Sieciowe

Myszy, manipulatory

Kontrolery SCSI/IDE

Inne

Atari PC

Konsole

Urządzenia sterujące

Inne akcesoria

Personal tools